require 'config_db.php'; $wynik=mysql_query("select * from menu where nrm=1;") or die("błąd w pyt"); $rekordm1=mysql_fetch_array ($wynik); $wynik2=mysql_query("select * from menu where nrm=2;") or die("błąd w pyt"); $rekordm2=mysql_fetch_array ($wynik2); $wynik9=mysql_query("select * from menu where nrm=9;") or die("błąd w pyt"); $rekords9=mysql_fetch_array ($wynik9); $menug=$rekordm1[2]; $menub=$rekordm2[2]; //$bann=$rekordb7[2]; $stop=$rekords9[2]; $wynik_zd=mysql_query("select * from spis_roslin where id=$zdj1;") or die("błąd w pyt"); $domena='http://ogrodnik-amator.pl/'; $domena_st='http://ogrod-amat.strefa.pl/'; print '
'; print $menug; require 'ogrod_lewa.php'; require 'ads_bokl.php'; print '

'; require 'rosliny_pokojowe_link.php'; require 'ogrod/link_ambrowiec.php'; require 'ogrod/link_buk_pospolity.php'; require 'link_cudaki.php'; require 'ogrod_link.php'; print '
'; require 'ads_gorad.php'; print '
'; //pobieranie danych while ($rekordzd=mysql_fetch_array ($wynik_zd)) { $linkn=$rekordzd[0]; $naz=$rekordzd[1]; $nazl=$rekordzd[2]; $naza=$rekordzd[3]; $zdj=$rekordzd[4]; $zdjd=$rekordzd[6]; $odsl=$rekordzd[5]+1; $typr=$rekordzd[7]; $opisr=$rekordzd[8]; $rekl=$rekordzd[10]; $result1 = mysql_query("UPDATE `spis_roslin` SET `odslony` = '$odsl' WHERE `id` = '$zdj1' LIMIT 1") or die("Błąd w nazwa: " . mysql_error()); } print '
GALERIA ROŚLIN - '; print $naz; print ' łac. '; print $nazl; print ' ang. '; print $naza; print '
'; print '
'; print '
'; require 'ads_glink.php'; print '
'; //print '

'; //wyświetlenie zdjęcia rośliny print 'Wierzba japońska całolistna Hakuro, Salix integra Hakuro, Dappled Willow, uprawa wierzby japońskiej hakuro, uprawa wierzby całolistnej, opis rośliny, drzewa trudne w uprawie, drzewa lisciaste, drzewa ozdobne, drzewa do małego ogrodu, drzewa szczepione na pniu, galeria drzew, rośliny na wiosnę, drzewa do wiosennego ogrodu, drzewa o dekoracyjnych liściach, drzewa ozdobne do ogrodu, Ogrodnik - amator  '; print '
'.$naz.' Odsłon : '.$odsl.' wstecz

'; if($zdjd == "1") { print '
INNE ZDJĘCIA ROŚLINY:
'; $wynikd=mysql_query("select * from zdjecie_dod where id=$zdj1 order by nrkol;") or die("błąd w pytaniu dod "); print ''; $licz=1; while ($rekordd=mysql_fetch_array ($wynikd)) { $obr=$rekordd[4]; $ods=$rekordd[5]+0; $link[$i]=$rekordd[0]; $koment=$rekordd[2]; print '"; if($licz++ >= 2) { print ''; $licz=1; } } if( $licz >= 2 ) { print ''; } print '
'; print '
'; print ""; print 'Wierzba japońska całolistna Hakuro, Salix integra Hakuro, Dappled Willow, uprawa wierzby japońskiej hakuro, uprawa wierzby całolistnej, opis rośliny, drzewa trudne w uprawie, drzewa lisciaste, drzewa ozdobne, drzewa do małego ogrodu, drzewa szczepione na pniu, galeria drzew, rośliny na wiosnę, drzewa do wiosennego ogrodu, drzewa o dekoracyjnych liściach, drzewa ozdobne do ogrodu, Ogrodnik - amator ';
		print ' BORDER=
'.$koment.'
'; print "
Odsłon: ".$ods."
'; //koniec if } print '
'; $wyniktyp=mysql_query("select * from typ_ros where typ=$typr ;") or $typro=" "; if($typro !=" ") { $rekordtyp=mysql_fetch_array ($wyniktyp); $typro=$rekordtyp[1]; print '
Typ rośliny : '; print $typro; print '
'; require 'opisy/wierzba_japonska_hakuro_opis.php'; print '
'; } print '
'; print '
'; require 'inne_drzewa_lisciaste.php'; require 'ads_glink.php'; print '

'; print '

'; require 'wystawy_linkp.php'; print '
'; require 'sklepik_ogr.php'; print '
'; print '
Porady ogrodnicze :
'; require 'porady_ogrodnik.php'; require 'ogrod_prawa1.php'; //if ($zdjd == "1") require 'ads_bokp.php'; print '

'; // } require 'parki.php'; print '
'; require 'ogrod/link_wierzba_iwa.php'; require 'ogrod/link_klon_palmowy.php'; require 'ogrod/link_morwa_biala.php'; print '
'; //require 'krzewy2_link.php'; //print '
'; require $rekl; print '

'; print $stop; print '
'; ?>